LA GRANDA INVOKACIE (esperanto)

El la punkto de Lunece en la Mense de Dio,
La Lume defluadu sur la homaj mensej,
La Lumece descendu sur la Tere.

El la punkto de Amo en la Kere de Dio,
La Amo defluadu en homajn kerejn,
La Kriste revenue sur la Tere.

El la centre, kie la Vole de Die estas konata,
La intence konduku malgrandan homan volen
La intence kiu estas konata al la Mastrej, kaj al kiu ili servas.

El la centre, kiu ni nimas la homa raze
Razultu la Plano de Amo kaj Lume,
Kiu metas la sigelon sur pordege, kie restadas la salbene.

La Lumece, Amo kaj Pove restarigu tiu di Plano sur la Tere.

***   ***   ***

DE GROTE AANROEP  (holandês)

Vanuit het punt van Licht in het Denken van God
Strome licht in het denken van de mensen,
Dat Licht op aarde nederdale.

Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God
Strome liefde in de harten van de mensen,
Moge Christus tot de aarde wederkeren.  

Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt.
Richte doel de kleine wil der mensen,
Het doel, dat de Meesters kennen en dienen.

Vanut het centrum dat wij mensheld noemen
Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en Licht
En moge het de deur verzegelen waar het kwaad verblijft.

Laat Licht en Liefde en macht het Plan op aarde herstellen.  

***   ***   ***

INVOCACIÓ A PREGÀRIA (catalão)

Des del punt de Llum en la Ment de Déu,
Que flueiri Llum a la ment dels homes,
Que la Llum devalli a la Terra.

Des del punt d’Amor en el Cor de Déu,
Que flueiri d’Amor al cor dels homes,
Que Crist torni a la Terra.

Des del centre on la Voluntad de Déu és coneguda,
Que el propòsit guii la voluntad dels homes,
El propòsit que el Mestre coneir i serveir.

Mitjançant el centre que anomenem la raça dels homes,
Que es realitzi el Pla d’Amor i de Llum
I segelli la porta on hi resta el mal.

Que la Llum, ç”Amor i el Poder restableirin el Pla damunt la Terra.

***   ***   ***

DIE GROOT INVOKASIE (africaner)

Uit die punt van Lig in die Denke van God
Laat Lig in die denke van die mens instroom.
Laat Lig op die aarde neerdaal.

Uit die punt van Lig in die Denke van God
Laat Lig in die denke van die mens instroom.
Laat Lig op die aarde neerdaal.

Uit die punt van Liefde in die Hart van God
Laat Liefde in die hart van die mens instroom.
Mag Christus na die Aarde terugkeer.

Uit die sentrum waar God's Wil bekend is
Laat doelgerigtheid die menslike wil lei -
Die doel wat die Meesters ken en dien.

Uit die sentrum wat ons die mensdom noem
Laat die Plan van Liefde en Lig uitwerk.
En die poort verseel waar die bose woon

Laat Lig en Liefde en Krag  die Plan op die Aarde herstel .

***   ***   ***

 

 

 A GRANDE INVOCAÇÃO